Mangelsykdommer oppstår på grunn av mangel på viktige næringsstoffer, som for eksempel jod, vitamin D og jern. I en ny, internasjonal studie er disse næringsstoffene kartlagt i de ulike fiskearter.

Studien peker på ulike måter akvatisk mat, det vil si fisk fra både ferskvann, elver og saltvann, kan bidra til bedre helse for verdens befolkning på, som for eksempel å redusere mangelsykdommer. I tillegg kan det være gode alternativer til rødt og prosessert kjøtt, som ofte er forbundet med ulike livsstilssykdommer som diabetes og fedme.

– Dette viser det som er det unike med akvatisk mat, nemlig at denne matvaregruppen er mer enn bare proteiner og bidrar med mange, viktige næringsstoffer, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Marian Kjellevold.

Som eneste forsker fra Norge har hun bidratt til studien med å kvalitetssikre data som har gått inn i en stor, global database, kalt Aquatic Foods Composition Database.

Mer enn 3700 arter

Databasen ble utviklet for å bedre kunne forstå hvordan akvatisk mat kan bidra til et bedre kosthold for verdens befolkning. Den inneholder oversikten over næringsstoffene i mer enn 3700 ulike ferskvanns- og saltvannsarter.

I studien har forskerne brukt dataene til å forutsi ulike scenarioer for fremtiden. Ett av scenarioene er at 166 millioner tilfeller av mangelsykdommer kan unngås, dersom produksjonen av akvatisk mat i verden øker.

Fra hav til bord

Sammen med andre forskere har Kjellevold jobbet med å kvalitetssikre hundrevis av vitenskapelige artikler som har gått inn i databasen.

– Her har jeg virkelig fått brukt kunnskapen som HI er gode på, som hele prosessen med å planlegge uttak av prøver og frem til ferdige analyser på laben. Denne kunnskapen har hjulpet meg mye i arbeidet med å kvalitetssikre tallene i databasen, sier hun.

– Men fortsatt finnes det store kunnskapshull på å dokumentere næringsstoffer i akvatisk mat verden over. Her gjør HI en jobb gjennom EAF Nansenprogrammet og SmallFishFood-prosjektet, sier hun.

Les også: Småfisk kan bli vitaminpille for utviklingsland

Vil utrydde sult innen 2030

FNs bærekraftsmål nummer to er å utrydde sult innen 2030. I dag er det over 800 millioner mennesker i verden som ikke har tilgang til nok mat.

Omtrent 2 milliarder mennesker lider av skjult sult, det vil si at de har et kosthold med for lite mikronæringsstoffer slik som for eksempel jod, vitamin A, sink og jern.

– Akvatisk mat spiller en kritisk rolle i å skape et matsystem som sørger for riktig og nok næring til en økende verdensbefolkning, sier Kjellevold.