Lovund-konsernet fikk først avslag, men etter en ny vurdering kunngjorde Fiskeridirektoratet før helga at selskapet likevel får fire konsesjoner a 780 tonn biomasse til å utvikle sitt konsept.

Selskapets løsning har fått navnet «Spidercage», og består av en sirkulær flytekrage som holder noten, og hvor flytekragen er omkranset av en bølgebryter i stål. Bølgebryteren får en ytre omkrets på 106 meter og en indre diameter på 90 meter. Høyden blir 24 meter, med en dypgang på 9 meter.

Innenfor bølgebryteren skal fisken stå i en ordinær not med 70 meters diameter.