Etter Sovietunionens oppløsning falt fiskeriene i Russland med over 20 prosent kontinuerlig frem mot 2005, og var da på 3,2 millioner tonn, melder Barentsobserver.com.

Det gjorder Russland falt fra topp til å bli den niende største fiskerinasjonene i verden. Økningen til 4,1 millioner tonn i 2010 gjør at landet nå tar tre steg opp og er nå på 6 plass i verden når det gjelder total fangst.

Økonomi

Siden oppløsningen av Sovietunionen så den russiske fiskeindustrien hatt et problem med at det er mer økonomisk for trålerne å levere direkte til transport skip ute i havet enn å lande fangsten i havner som Murmansk. Men regjerningen har i 2010 ryddet i blant annet toll bestemmelser som nå gjør det letter og mer lønnsomt å lande fangstene i Russland.

Selges innenlands

Andrei Krainy, leder av byrået som står for russisk fiskeristatistikk, informerte statsminister Putin om fremtiden for russisk fiske på et møte i helgen. I følge Krainy så produserte russisk fiskeindustri 4,2 millioner tonn produkter i 2010. 77,5 prosent av fiskeriprodukter solgt i det russiske markedet er nå produsert inne i Russland og Krainy forventer dette tallet vil øke til 80 prosent i løpet av 2-3 år.

Krainy informerte videre at fiskeindustrien er inne i en stor moderniseringsprosess og at både teknologi og kvalitet vil bli mye bedre innen 2016, heter det hos Barentsobserver.com