Mannen fra 50-årene fra Troms møtte tirsdag 17. desember i en såkalt tilståelsessak i Nord-Troms Tingrett. Forutsetningene for en slik forenklet behandling er at vedkommende legger alle kortene på bordet og erkjenner straffeskyld.

Dagbladet var til stede under rettssaken, og skriver at den siktede ga en uforbeholden tilståelse for kjøp og videreformidling av til sammen 7 tonn ulovlig fanget kongekrabbe til en verdi av minst 3,5 millioner kroner.

I tillegg til å erkjenne straffeskyld uttrykte mannen i retten anger for det han hadde vært med på.

- Når jeg ser hva dette har påført meg og familien har det ikke vært verdt det, sa mannen.

Virksomheten han erkjente å ha vært med på har ifølge mannens forklaring pågått siden 2009, og handlet om krabber som er fraktet fra en leverandør i Finnmark via Tromsø og solgt til en sluttbruker på Sørlandet.

Politiadvokat Erlend Stenberg la ifølge Dagbladet ned påstand om ett år og fem måneders ubetinget fengsel. Han la vekt på at virksomheten har hatt et profesjonelt preg og gjelder store kvanta kongekrabbe.

Fordi den tiltalte har samarbeidet med politiet og spart dem for ressurser gjennom å tilstå, har politiet i sin påstand tatt høyde for en tilståelsesrabatt på sju måneder.

Økokrim ba også om inndragning av 280 000 kroner fra salg og 268 000 kroner i kontanter som ble beslaglagt ved pågripelsen. Siktede mente dette var et urimelig beslag, og syntes beslaget burde begrenset seg til selve fortjenesten han kunne hatt av salget, og ikke hele bruttoen.

Siktede ville i sin forklaring ikke si hvem som hadde levert krabben han videreformidlet. Dagbladet mener imidlertid å erfare at det er en av de som først ble siktet og varetektsfengslet i saken som har vært hans leverandør.