Skal en fiske kongekrabbe i kvoteregulerte fiskerier er det viktig å sove på riktig sted, slår Kystmagasinet fast.

Islandske Jon Kristinn Stefansson søkte Fiskeridirektoratet om ervervstillatelse til fartøyet «Nero» som må heter «Stevie G» med fiskerimerke i Gamvik kommune.

Det fikk han, men de avslo rett til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, melder nettstedet.

- Det er avgjørende for bostedsspørsmålet hvor Stefansson har hatt sin «regelmessige døgnhvile» i 12-månedersperioden fra og med 15.9.2014 – 14.9.2015. I starten av denne perioden var Stefansson registrert som bosatt i Gamvik. Vi har ingen holdepunkter for å betvile at Stefansson faktisk tok sin regelmessige døgnhvile i Gamvik frem til november 2014 da han for til Island for rehabilitering, heter det i avslaget fra Fiskeridirektoratet.

- Perioden fra slutten av november 2014 frem til og med 8.7.2015 utgjør imidlertid sju måneder og 8 dager, hvor han ikke har vært bosatt i Øst-Finnmark. Derved kunne Stefansson se langt etter kongekrabbekvote, melder Kystmagasinet.