Etter det Verdens Gang erfarer blir forslaget om flytting av Kystvakta til Bergen skrotet. Det samme blir forslaget om å erstatte dagens Orionfly med droner. Isteden snakkes det nå om å fornye dagens flypark med mer moderne overvåkningsfly.

Argumentet for dette ligger i Norges kapasiteter på overvåkning av havområdene i nord, der mange har vært bekymret for evnen til å holde kontroll med russernes ubåtaktivitet. Men Orion spiller også en viktig rolle i ressursovervåkningen, gjennom sitt nære samspill med Kystvakten.