Tom-Richard Johansen

i Tromsdalen i Tromsø kommune i Troms og Finnmark har fått båten «Tom Arne» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,15 meter som ble bygget i 1984. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er T-53-T.

Johnny Caspersen

og Kjell Erik Caspersen i Tromsø har fått båten «Cardinal» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.

Johnny Caspersen

Det er en plastbåt med fartøylengde på 13,60 meter som ble bygget i 1979. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Eierskapet er organisert i selskapene Nye Roheim AS og Casper AS hvor de eier hver sin halvpart. Begge er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er T-18-T.

Stein Tore Guldbjørnsen

på stedet Gamvik i kommune med samme navn i Troms og Finnmark har fått båten «Otterøy» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 9,51 meter som ble bygget i 1986. Den har deltakeradgang i fangst av kongekrabbe i åpen gruppe. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-188-G.

Per Magne Sunde

på Yttersunde i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal har fått båten «Pero» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 7,65 meter som ble bygget i 1984. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er M-45-F.

Oddvar Nes AS

i Botnhamn i Senja kommune i Troms og Finnmark har fått båten «Lise-Beate» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag. Det er en stålbåt med fartøylengde på 36,39 meter som ble bygget i 2002, ombygget i 2011. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. I dette fisket har den seks ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. En av dem gjelder kun torsk og sei.

Lise Beate

Båten kan videre delta i seinotfisket nord for 62. breddegrad for notfartøy mellom 13 – 27,50 meter. Det siste adgangsregulerte fisket båten kan delta i, er etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen. Her har den seks strukturkvoter. Det er tre aksjonærer i selskapet, Oddvar Nes Holding AS, Kjempa Holding AS og Balloglaster AS. De to førstnevnte selskapene eier hver 47,5 prosent av Oddvar Nes AS, mens det siste selskapet har de resterende fem prosentene. Bak selskapet Oddvar Nes Holding AS, finner vi Oddvar Nes (70%), Stian Nes (10%), Beate Nes (10%) og Lise Nes (10%). De to førstnevnte er oppført på blad B i fiskermanntallet. Kjempa Holding AS har fem aksjonærer. Trond Berntsen (70%), Aleksander Uteng (6%), Marius Berntsen (6%), Ørjan Uteng Berntsen (6%) og Benjamin H. Uteng Berntsen (6%). Førstnevnte er oppført på blad B i fiskermanntallet. Balloglaster AS eies av Ole-Martin Lund Andreassen alene. Båtens fiskerimerke er T-100-LK.

Mats Lamo

i Vadsø i kommune med samme navn i Troms og Finnmark har fått båten «Vårsol» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med endret driftsgrunnlag.

Mats Lamo

Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,50 meter som ble bygget i 1987. Den har nå deltakeradgang i fangst av kongekrabbe i åpen gruppe. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-500-VS.

Tustern AS

på Husøy i Lenvik kommune i Troms har fått båten «Fortuna» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med endret driftsgrunnlag. Det er en stålbåt med fartøylengde på 27,49 meter som ble bygget i 2008. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Den har fire ekstra kvoter i dette fisket gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Alle gjelder kun fiske etter hyse. Det er to aksjonærer i dette selskapet, Malangsgutan AS og Brødrene Karlsen Holding AS. Malangsgutan AS som er majoritetsaksjonær med minst mulig margin, har tre aksjonærer. Det er Rune Sand, Steve Sand og Hans Andre Rognmo. Førstenevnte eier 55%, nestemann 25% og sistemann 20%. Alle tre er oppført på blad B i fiskermanntallet. Brødrene Karlsen Holding AS har tre aksjonærer. Det er Roar AS, Astrid Marie AS og Ingebjørg AS. De to første eier drøye to femdeler hver av selskapet, mens den siste aksjonæren eier en knapp seksdel. Det er tre aksjonærer i Roar AS. Roar Karlsen eier en tidel, mens Rita Karlsen og Randi Paula Karlsen eier en knapp halvdel hver. Astrid Marie AS har to aksjonærer. Brynjar Andersen og Ingvild Andersen Dahl eier hver sin halvdel. Ingebjørg AS har tre aksjonærer. Det er Herbjørg Karlsen Fagertun, Torstein Karlsen og Hugo Karlsen. De eier en tredel hver. Båtens fiskerimerke er T-161-LK.

Båragutt Kyst AS

i Tromsø har fått båten «Birgerson» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en stålbåt med største lengde på 21,26 meter som ble bygget i 1990, ombygget i 1994. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Her har den en ekstra adgang gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Den har også kvote i fisket etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen. Videre har den deltakeradgang i seinotfisket nord for 62. breddegrad for notfartøy mellom 13 – 27,50 meter. Båragutt Kyst AS har en aksjonær. Det er Båragutt AS. Bak dette selskapet finner vi tre aksjonærer, Arvid Hansen Holding AS, Hansen Norum Holding AS og Sjurelv Fiskeri AS. Førstnevnte selskap som eier 40 prosent av Båragutt AS, eies av Arvid Johannes Hansen alene. Han er oppført på blad B i fiskermanntallet. Det andre selskapet som har 39 prosent av aksjene i Båragutt AS, eies av Ernst Nikolai Hansen. Han er også oppført på blad B i det samme registeret. Det siste selskapet som har 20 prosent av Båragutt, eies av Terje-André Hansen. Båtens fiskerimerke er T-52-T.