Open Concept

Helse- og forbrukerkommisæren kommer til Norge og Vesterålen for å besøke både sykehus, landbruks- og fiskerinæring, ifølge en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet. Han får selskap av toppene i Helsedepartementet, Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet.

Skal se brønnbåt

Han skal reise sammen med den politiske ledelsen fra Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og Matdepartementet og Fiskeri- og Kystdepartementet, ifølge bladet Vesterålen.

På programmet står blant annet telemedisin ved Stokmarknes sykehus.

Dessuten skal han se Nordlaks-brønnbåten «Bjørg Pauline», som er verdens største fraktebåt av levende fisk.

Landbruk og reiseliv

Videre skal han gjøre seg kjent med arktisk landbruk og reiselivsopplevelser.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er vert for turen som starter fredag 17. juni og avsluttes mandag 19. juni. Dalli og Brekk skal blant annet ha samtaler om temaer som matkjedemakt, matmerking, GMO og handel mellom Norge og EU.