Mannen som i går møtte i Nord-Troms tingrett er i en tilståelsesdom dømt til ett år og fire måneder i fengsel, melder Dagbladet på sine nettsider.

I tillegg til fengselsstraffen, har politiet inndratt 452.000 kroner.

268.000 kroner var kontanter politiet fant da mannen ble pågrepet.

184.000 kroner som politiet mener mannen har tjent på salget, ble også inndratt med rettens velsignelse.

Pengene er utbytte av og et produkt av en straffbar handling, poengterte Nord-Troms tingrett.

Mannen forklarte at han hadde hatt en fortjeneste på 40-45 kroner per kilo. Retten la dette beløpet, 280.000 kroner, til grunn.

Han ble også fradømt retten til å drive med omsetning av sjømat fem år framover.

- Den ulovlige virksomhet setter også det legitime salgsmarked i press ved at det tilbys varer i markedet til priser langt lavere enn det lovlige tilbydere kan gjøre. Det foreligger følgelig sterke allmennpreventive hensyn som tilsier en streng reaksjon, heter det videre i dommen.

Syv tonn

Siden mannen har tilstått virksomheten, var derfor dette en tilståelsesdom, der vedkommende var siktet og dømt etter siktelsen.

Han ble dømt for å ha omsatt syv tonn kongekrabbe som har en pris i det legale markedet på rundt 500 kroner per kilo.

Siden det er snakk om slike volum i både kilo og kroner, ble han dømt for grovt heleri.

- Min klient ser fram til å bli ferdig med saken og komme videre. Dommen vil ikke ankes, sier mannens advokat Thomas Hansen til Dagbladet.

Ti år

Virksomheten til Troms-mannen strekker seg tilbake til 2009. Han har skaffet seg krabbe i Finnmark og sendt den til Sørlandet for videresalg.

Økokrims aktor Erlend Stenberg ba om ett år og fem måneder for mannen. Herunder lå det en tilståelsesrabatt på syv måneder. Den endelige dommen var altså en måned mindre enn aktor ba om.

- Heleriet har hatt et profesjonelt preg og gjelder store kvanta kongekrabbe, sa aktor Stenberg i rettsmøtet.

Troms-mannen er den første som dømmes. Til sammen 16 personer har blitt siktet for ulovlig omsetning av kongekrabbe.