– Grunnet den vanskelige markedssituasjonen for spesielt små hyse, har arbeidsutvalget i Norges Råfisklag etter henvendelse fra Sjømat Norge, vedtatt suspensjon av minsteprisen for den minste vektklassen for hyse, melder laget på sine nettsider.

– Dette iverksettes for omsetning fra og med 5. mai 2021 og inntil videre, men i første omgang frem til og med 10. mai 2021.