Norges Råfisklag har omdefinert avgiftssatsene på fiskemel og olje, og avgiften går ned fra 0,79 % til 0,35 %. Den nye avgiftssatsen gjelder for leveranser fra 1. juni 2017.

Tiltaket er ment å stimulere til økt omsetning av biproduktene, melder Norges Råfisklag. De håper avgiftskuttet kan bidra til at lønnsomheten bedres slik at en større andel av biproduktene benyttes framover. Det er fra før gjort en rekke tiltak, men fortsatt blir en vesentlig andel av biproduktene ikke benyttet. Ved å gjøre omsetningen mer lønnsom, håper man at flere vil ta vare på ubenyttede avskjær og slog.