- Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Norge. Vi trenger dyktige fiskere slik at vi kan fortsette den gode utviklinga vi har hatt. Denne ordninga gjør at de unge får prøve seg i fiskeryrket og det vil forhåpentligvis gi mersmak slik at flere velger dette yrket. Jeg oppfordrer derfor alle ungdommer som synes dette høres interessant ut om å prøve seg som fisker i sommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Rundt 400 ungdommer deltok i ungdomsfisket i fjor. Fra region Vest var det 128 ungdommer, fra Nord 124, fra Sør 65, fra Nordland 60 og fra Midt 37. Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2020, og gjelder alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten. Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet. På grunn av korona-situasjonen blir de unge oppfordret til å finne en kjøper de kan levere til før de setter i gang fisket, slik at de får levert fisken de fisker. Dersom du benytter et fartøy som ikke er merkeregistrert skal dette være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet, eller i Skipsregistra. Registreringsnummeret fra Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistra skal registreres på seddel. I fisket etter leppefisk har ungdomsfiskerne fra i år kun anledning til å bruke teiner, i likhet med yrkesfiskerne. Det kan fremdeles brukes ruser for fiske etter andre fiskeslag. Departementet vil også gjøre ungdomsfiskerne spesielt oppmersomme på at det fra 1. januar 2021 vil komme nye krav til «kalven» (inngangen) i teiner som blir brukt i fisket etter leppefisk. - Vi mener at det er viktig at ungdommen er klar over at det er nye krav på trappene, slik at de ikke investerer i nytt utstyr i år som så må endres allerede til neste år, sier Ingebrigtsen.- Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Norge. Vi trenger dyktige fiskere slik at vi kan fortsette den gode utviklinga vi har hatt. Denne ordninga gjør at de unge får prøve seg i fiskeryrket og det vil forhåpentligvis gi mersmak slik at flere velger dette yrket. Jeg oppfordrer derfor alle ungdommer som synes dette høres interessant ut om å prøve seg som fisker i sommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Rundt 400 ungdommer deltok i ungdomsfisket i fjor. Fra region Vest var det 128 ungdommer, fra Nord 124, fra Sør 65, fra Nordland 60 og fra Midt 37. Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2020, og gjelder alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten. Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet. På grunn av korona-situasjonen blir de unge oppfordret til å finne en kjøper de kan levere til før de setter i gang fisket, slik at de får levert fisken de fisker. Dersom du benytter et fartøy som ikke er merkeregistrert skal dette være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet, eller i Skipsregistra. Registreringsnummeret fra Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistra skal registreres på seddel. I fisket etter leppefisk har ungdomsfiskerne fra i år kun anledning til å bruke teiner, i likhet med yrkesfiskerne. Det kan fremdeles brukes ruser for fiske etter andre fiskeslag. Departementet vil også gjøre ungdomsfiskerne spesielt oppmersomme på at det fra 1. januar 2021 vil komme nye krav til «kalven» (inngangen) i teiner som blir brukt i fisket etter leppefisk. - Vi mener at det er viktig at ungdommen er klar over at det er nye krav på trappene, slik at de ikke investerer i nytt utstyr i år som så må endres allerede til neste år, sier Ingebrigtsen.- Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Norge. Vi trenger dyktige fiskere slik at vi kan fortsette den gode utviklinga vi har hatt. Denne ordninga gjør at de unge får prøve seg i fiskeryrket og det vil forhåpentligvis gi mersmak slik at flere velger dette yrket. Jeg oppfordrer derfor alle ungdommer som synes dette høres interessant ut om å prøve seg som fisker i sommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Rundt 400 ungdommer deltok i ungdomsfisket i fjor. Fra region Vest var det 128 ungdommer, fra Nord 124, fra Sør 65, fra Nordland 60 og fra Midt 37. Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2020, og gjelder alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten. Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet. På grunn av korona-situasjonen blir de unge oppfordret til å finne en kjøper de kan levere til før de setter i gang fisket, slik at de får levert fisken de fisker. Dersom du benytter et fartøy som ikke er merkeregistrert skal dette være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet, eller i Skipsregistra. Registreringsnummeret fra Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistra skal registreres på seddel. I fisket etter leppefisk har ungdomsfiskerne fra i år kun anledning til å bruke teiner, i likhet med yrkesfiskerne. Det kan fremdeles brukes ruser for fiske etter andre fiskeslag. Departementet vil også gjøre ungdomsfiskerne spesielt oppmersomme på at det fra 1. januar 2021 vil komme nye krav til «kalven» (inngangen) i teiner som blir brukt i fisket etter leppefisk. - Vi mener at det er viktig at ungdommen er klar over at det er nye krav på trappene, slik at de ikke investerer i nytt utstyr i år som så må endres allerede til neste år, sier Ingebrigtsen.- Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Norge. Vi trenger dyktige fiskere slik at vi kan fortsette den gode utviklinga vi har hatt. Denne ordninga gjør at de unge får prøve seg i fiskeryrket og det vil forhåpentligvis gi mersmak slik at flere velger dette yrket. Jeg oppfordrer derfor alle ungdommer som synes dette høres interessant ut om å prøve seg som fisker i sommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Rundt 400 ungdommer deltok i ungdomsfisket i fjor. Fra region Vest var det 128 ungdommer, fra Nord 124, fra Sør 65, fra Nordland 60 og fra Midt 37. Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2020, og gjelder alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten. Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet. På grunn av korona-situasjonen blir de unge oppfordret til å finne en kjøper de kan levere til før de setter i gang fisket, slik at de får levert fisken de fisker. Dersom du benytter et fartøy som ikke er merkeregistrert skal dette være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet, eller i Skipsregistra. Registreringsnummeret fra Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistra skal registreres på seddel. I fisket etter leppefisk har ungdomsfiskerne fra i år kun anledning til å bruke teiner, i likhet med yrkesfiskerne. Det kan fremdeles brukes ruser for fiske etter andre fiskeslag. Departementet vil også gjøre ungdomsfiskerne spesielt oppmersomme på at det fra 1. januar 2021 vil komme nye krav til «kalven» (inngangen) i teiner som blir brukt i fisket etter leppefisk. - Vi mener at det er viktig at ungdommen er klar over at det er nye krav på trappene, slik at de ikke investerer i nytt utstyr i år som så må endres allerede til neste år, sier Ingebrigtsen.- Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Norge. Vi trenger dyktige fiskere slik at vi kan fortsette den gode utviklinga vi har hatt. Denne ordninga gjør at de unge får prøve seg i fiskeryrket og det vil forhåpentligvis gi mersmak slik at flere velger dette yrket. Jeg oppfordrer derfor alle ungdommer som synes dette høres interessant ut om å prøve seg som fisker i sommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Rundt 400 ungdommer deltok i ungdomsfisket i fjor. Fra region Vest var det 128 ungdommer, fra Nord 124, fra Sør 65, fra Nordland 60 og fra Midt 37. Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2020, og gjelder alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten. Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet. På grunn av korona-situasjonen blir de unge oppfordret til å finne en kjøper de kan levere til før de setter i gang fisket, slik at de får levert fisken de fisker. Dersom du benytter et fartøy som ikke er merkeregistrert skal dette være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet, eller i Skipsregistra. Registreringsnummeret fra Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistra skal registreres på seddel. I fisket etter leppefisk har ungdomsfiskerne fra i år kun anledning til å bruke teiner, i likhet med yrkesfiskerne. Det kan fremdeles brukes ruser for fiske etter andre fiskeslag. Departementet vil også gjøre ungdomsfiskerne spesielt oppmersomme på at det fra 1. januar 2021 vil komme nye krav til «kalven» (inngangen) i teiner som blir brukt i fisket etter leppefisk. - Vi mener at det er viktig at ungdommen er klar over at det er nye krav på trappene, slik at de ikke investerer i nytt utstyr i år som så må endres allerede til neste år, sier Ingebrigtsen.
- Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Norge. Vi trenger dyktige fiskere slik at vi kan fortsette den gode utviklinga vi har hatt. Denne ordninga gjør at de unge får prøve seg i fiskeryrket og det vil forhåpentligvis gi mersmak slik at flere velger dette yrket. Jeg oppfordrer derfor alle ungdommer som synes dette høres interessant ut om å prøve seg som fisker i sommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Rundt 400 ungdommer deltok i ungdomsfisket i fjor. Fra region Vest var det 128 ungdommer, fra Nord 124, fra Sør 65, fra Nordland 60 og fra Midt 37. Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2020, og gjelder alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten. Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet. På grunn av korona-situasjonen blir de unge oppfordret til å finne en kjøper de kan levere til før de setter i gang fisket, slik at de får levert fisken de fisker. Dersom du benytter et fartøy som ikke er merkeregistrert skal dette være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet, eller i Skipsregistra. Registreringsnummeret fra Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistra skal registreres på seddel. I fisket etter leppefisk har ungdomsfiskerne fra i år kun anledning til å bruke teiner, i likhet med yrkesfiskerne. Det kan fremdeles brukes ruser for fiske etter andre fiskeslag. Departementet vil også gjøre ungdomsfiskerne spesielt oppmersomme på at det fra 1. januar 2021 vil komme nye krav til «kalven» (inngangen) i teiner som blir brukt i fisket etter leppefisk. - Vi mener at det er viktig at ungdommen er klar over at det er nye krav på trappene, slik at de ikke investerer i nytt utstyr i år som så må endres allerede til neste år, sier Ingebrigtsen.- Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Norge. Vi trenger dyktige fiskere slik at vi kan fortsette den gode utviklinga vi har hatt. Denne ordninga gjør at de unge får prøve seg i fiskeryrket og det vil forhåpentligvis gi mersmak slik at flere velger dette yrket. Jeg oppfordrer derfor alle ungdommer som synes dette høres interessant ut om å prøve seg som fisker i sommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Rundt 400 ungdommer deltok i ungdomsfisket i fjor. Fra region Vest var det 128 ungdommer, fra Nord 124, fra Sør 65, fra Nordland 60 og fra Midt 37. Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2020, og gjelder alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten. Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet. På grunn av korona-situasjonen blir de unge oppfordret til å finne en kjøper de kan levere til før de setter i gang fisket, slik at de får levert fisken de fisker. Dersom du benytter et fartøy som ikke er merkeregistrert skal dette være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet, eller i Skipsregistra. Registreringsnummeret fra Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistra skal registreres på seddel. I fisket etter leppefisk har ungdomsfiskerne fra i år kun anledning til å bruke teiner, i likhet med yrkesfiskerne. Det kan fremdeles brukes ruser for fiske etter andre fiskeslag. Departementet vil også gjøre ungdomsfiskerne spesielt oppmersomme på at det fra 1. januar 2021 vil komme nye krav til «kalven» (inngangen) i teiner som blir brukt i fisket etter leppefisk. - Vi mener at det er viktig at ungdommen er klar over at det er nye krav på trappene, slik at de ikke investerer i nytt utstyr i år som så må endres allerede til neste år, sier Ingebrigtsen.- Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Norge. Vi trenger dyktige fiskere slik at vi kan fortsette den gode utviklinga vi har hatt. Denne ordninga gjør at de unge får prøve seg i fiskeryrket og det vil forhåpentligvis gi mersmak slik at flere velger dette yrket. Jeg oppfordrer derfor alle ungdommer som synes dette høres interessant ut om å prøve seg som fisker i sommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Rundt 400 ungdommer deltok i ungdomsfisket i fjor. Fra region Vest var det 128 ungdommer, fra Nord 124, fra Sør 65, fra Nordland 60 og fra Midt 37. Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2020, og gjelder alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten. Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet. På grunn av korona-situasjonen blir de unge oppfordret til å finne en kjøper de kan levere til før de setter i gang fisket, slik at de får levert fisken de fisker. Dersom du benytter et fartøy som ikke er merkeregistrert skal dette være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet, eller i Skipsregistra. Registreringsnummeret fra Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistra skal registreres på seddel. I fisket etter leppefisk har ungdomsfiskerne fra i år kun anledning til å bruke teiner, i likhet med yrkesfiskerne. Det kan fremdeles brukes ruser for fiske etter andre fiskeslag. Departementet vil også gjøre ungdomsfiskerne spesielt oppmersomme på at det fra 1. januar 2021 vil komme nye krav til «kalven» (inngangen) i teiner som blir brukt i fisket etter leppefisk. - Vi mener at det er viktig at ungdommen er klar over at det er nye krav på trappene, slik at de ikke investerer i nytt utstyr i år som så må endres allerede til neste år, sier Ingebrigtsen.- Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Norge. Vi trenger dyktige fiskere slik at vi kan fortsette den gode utviklinga vi har hatt. Denne ordninga gjør at de unge får prøve seg i fiskeryrket og det vil forhåpentligvis gi mersmak slik at flere velger dette yrket. Jeg oppfordrer derfor alle ungdommer som synes dette høres interessant ut om å prøve seg som fisker i sommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Rundt 400 ungdommer deltok i ungdomsfisket i fjor. Fra region Vest var det 128 ungdommer, fra Nord 124, fra Sør 65, fra Nordland 60 og fra Midt 37. Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2020, og gjelder alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten. Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet. På grunn av korona-situasjonen blir de unge oppfordret til å finne en kjøper de kan levere til før de setter i gang fisket, slik at de får levert fisken de fisker. Dersom du benytter et fartøy som ikke er merkeregistrert skal dette være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet, eller i Skipsregistra. Registreringsnummeret fra Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistra skal registreres på seddel. I fisket etter leppefisk har ungdomsfiskerne fra i år kun anledning til å bruke teiner, i likhet med yrkesfiskerne. Det kan fremdeles brukes ruser for fiske etter andre fiskeslag. Departementet vil også gjøre ungdomsfiskerne spesielt oppmersomme på at det fra 1. januar 2021 vil komme nye krav til «kalven» (inngangen) i teiner som blir brukt i fisket etter leppefisk. - Vi mener at det er viktig at ungdommen er klar over at det er nye krav på trappene, slik at de ikke investerer i nytt utstyr i år som så må endres allerede til neste år, sier Ingebrigtsen.
- Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Norge. Vi trenger dyktige fiskere slik at vi kan fortsette den gode utviklinga vi har hatt. Denne ordninga gjør at de unge får prøve seg i fiskeryrket og det vil forhåpentligvis gi mersmak slik at flere velger dette yrket. Jeg oppfordrer derfor alle ungdommer som synes dette høres interessant ut om å prøve seg som fisker i sommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Rundt 400 ungdommer deltok i ungdomsfisket i fjor. Fra region Vest var det 128 ungdommer, fra Nord 124, fra Sør 65, fra Nordland 60 og fra Midt 37. Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2020, og gjelder alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten. Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet. På grunn av korona-situasjonen blir de unge oppfordret til å finne en kjøper de kan levere til før de setter i gang fisket, slik at de får levert fisken de fisker. Dersom du benytter et fartøy som ikke er merkeregistrert skal dette være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet, eller i Skipsregistra. Registreringsnummeret fra Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistra skal registreres på seddel. I fisket etter leppefisk har ungdomsfiskerne fra i år kun anledning til å bruke teiner, i likhet med yrkesfiskerne. Det kan fremdeles brukes ruser for fiske etter andre fiskeslag. Departementet vil også gjøre ungdomsfiskerne spesielt oppmersomme på at det fra 1. januar 2021 vil komme nye krav til «kalven» (inngangen) i teiner som blir brukt i fisket etter leppefisk. - Vi mener at det er viktig at ungdommen er klar over at det er nye krav på trappene, slik at de ikke investerer i nytt utstyr i år som så må endres allerede til neste år, sier Ingebrigtsen.- Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Norge. Vi trenger dyktige fiskere slik at vi kan fortsette den gode utviklinga vi har hatt. Denne ordninga gjør at de unge får prøve seg i fiskeryrket og det vil forhåpentligvis gi mersmak slik at flere velger dette yrket. Jeg oppfordrer derfor alle ungdommer som synes dette høres interessant ut om å prøve seg som fisker i sommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Rundt 400 ungdommer deltok i ungdomsfisket i fjor. Fra region Vest var det 128 ungdommer, fra Nord 124, fra Sør 65, fra Nordland 60 og fra Midt 37. Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2020, og gjelder alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten. Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet. På grunn av korona-situasjonen blir de unge oppfordret til å finne en kjøper de kan levere til før de setter i gang fisket, slik at de får levert fisken de fisker. Dersom du benytter et fartøy som ikke er merkeregistrert skal dette være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet, eller i Skipsregistra. Registreringsnummeret fra Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistra skal registreres på seddel. I fisket etter leppefisk har ungdomsfiskerne fra i år kun anledning til å bruke teiner, i likhet med yrkesfiskerne. Det kan fremdeles brukes ruser for fiske etter andre fiskeslag. Departementet vil også gjøre ungdomsfiskerne spesielt oppmersomme på at det fra 1. januar 2021 vil komme nye krav til «kalven» (inngangen) i teiner som blir brukt i fisket etter leppefisk. - Vi mener at det er viktig at ungdommen er klar over at det er nye krav på trappene, slik at de ikke investerer i nytt utstyr i år som så må endres allerede til neste år, sier Ingebrigtsen.- Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Norge. Vi trenger dyktige fiskere slik at vi kan fortsette den gode utviklinga vi har hatt. Denne ordninga gjør at de unge får prøve seg i fiskeryrket og det vil forhåpentligvis gi mersmak slik at flere velger dette yrket. Jeg oppfordrer derfor alle ungdommer som synes dette høres interessant ut om å prøve seg som fisker i sommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Rundt 400 ungdommer deltok i ungdomsfisket i fjor. Fra region Vest var det 128 ungdommer, fra Nord 124, fra Sør 65, fra Nordland 60 og fra Midt 37. Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2020, og gjelder alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten. Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet. På grunn av korona-situasjonen blir de unge oppfordret til å finne en kjøper de kan levere til før de setter i gang fisket, slik at de får levert fisken de fisker. Dersom du benytter et fartøy som ikke er merkeregistrert skal dette være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet, eller i Skipsregistra. Registreringsnummeret fra Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistra skal registreres på seddel. I fisket etter leppefisk har ungdomsfiskerne fra i år kun anledning til å bruke teiner, i likhet med yrkesfiskerne. Det kan fremdeles brukes ruser for fiske etter andre fiskeslag. Departementet vil også gjøre ungdomsfiskerne spesielt oppmersomme på at det fra 1. januar 2021 vil komme nye krav til «kalven» (inngangen) i teiner som blir brukt i fisket etter leppefisk. - Vi mener at det er viktig at ungdommen er klar over at det er nye krav på trappene, slik at de ikke investerer i nytt utstyr i år som så må endres allerede til neste år, sier Ingebrigtsen.
- Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Norge. Vi trenger dyktige fiskere slik at vi kan fortsette den gode utviklinga vi har hatt. Denne ordninga gjør at de unge får prøve seg i fiskeryrket og det vil forhåpentligvis gi mersmak slik at flere velger dette yrket. Jeg oppfordrer derfor alle ungdommer som synes dette høres interessant ut om å prøve seg som fisker i sommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Rundt 400 ungdommer deltok i ungdomsfisket i fjor. Fra region Vest var det 128 ungdommer, fra Nord 124, fra Sør 65, fra Nordland 60 og fra Midt 37. Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2020, og gjelder alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten. Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet. På grunn av korona-situasjonen blir de unge oppfordret til å finne en kjøper de kan levere til før de setter i gang fisket, slik at de får levert fisken de fisker. Dersom du benytter et fartøy som ikke er merkeregistrert skal dette være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet, eller i Skipsregistra. Registreringsnummeret fra Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistra skal registreres på seddel. I fisket etter leppefisk har ungdomsfiskerne fra i år kun anledning til å bruke teiner, i likhet med yrkesfiskerne. Det kan fremdeles brukes ruser for fiske etter andre fiskeslag. Departementet vil også gjøre ungdomsfiskerne spesielt oppmersomme på at det fra 1. januar 2021 vil komme nye krav til «kalven» (inngangen) i teiner som blir brukt i fisket etter leppefisk. - Vi mener at det er viktig at ungdommen er klar over at det er nye krav på trappene, slik at de ikke investerer i nytt utstyr i år som så må endres allerede til neste år, sier Ingebrigtsen.- Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Norge. Vi trenger dyktige fiskere slik at vi kan fortsette den gode utviklinga vi har hatt. Denne ordninga gjør at de unge får prøve seg i fiskeryrket og det vil forhåpentligvis gi mersmak slik at flere velger dette yrket. Jeg oppfordrer derfor alle ungdommer som synes dette høres interessant ut om å prøve seg som fisker i sommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Rundt 400 ungdommer deltok i ungdomsfisket i fjor. Fra region Vest var det 128 ungdommer, fra Nord 124, fra Sør 65, fra Nordland 60 og fra Midt 37. Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2020, og gjelder alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten. Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet. På grunn av korona-situasjonen blir de unge oppfordret til å finne en kjøper de kan levere til før de setter i gang fisket, slik at de får levert fisken de fisker. Dersom du benytter et fartøy som ikke er merkeregistrert skal dette være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet, eller i Skipsregistra. Registreringsnummeret fra Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistra skal registreres på seddel. I fisket etter leppefisk har ungdomsfiskerne fra i år kun anledning til å bruke teiner, i likhet med yrkesfiskerne. Det kan fremdeles brukes ruser for fiske etter andre fiskeslag. Departementet vil også gjøre ungdomsfiskerne spesielt oppmersomme på at det fra 1. januar 2021 vil komme nye krav til «kalven» (inngangen) i teiner som blir brukt i fisket etter leppefisk. - Vi mener at det er viktig at ungdommen er klar over at det er nye krav på trappene, slik at de ikke investerer i nytt utstyr i år som så må endres allerede til neste år, sier Ingebrigtsen.
- Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Norge. Vi trenger dyktige fiskere slik at vi kan fortsette den gode utviklinga vi har hatt. Denne ordninga gjør at de unge får prøve seg i fiskeryrket og det vil forhåpentligvis gi mersmak slik at flere velger dette yrket. Jeg oppfordrer derfor alle ungdommer som synes dette høres interessant ut om å prøve seg som fisker i sommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Rundt 400 ungdommer deltok i ungdomsfisket i fjor. Fra region Vest var det 128 ungdommer, fra Nord 124, fra Sør 65, fra Nordland 60 og fra Midt 37. Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2020, og gjelder alle fiskeslag som blir fanga i de vanlige fiskeriene langs kysten. Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet. På grunn av korona-situasjonen blir de unge oppfordret til å finne en kjøper de kan levere til før de setter i gang fisket, slik at de får levert fisken de fisker. Dersom du benytter et fartøy som ikke er merkeregistrert skal dette være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet, eller i Skipsregistra. Registreringsnummeret fra Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistra skal registreres på seddel. I fisket etter leppefisk har ungdomsfiskerne fra i år kun anledning til å bruke teiner, i likhet med yrkesfiskerne. Det kan fremdeles brukes ruser for fiske etter andre fiskeslag. Departementet vil også gjøre ungdomsfiskerne spesielt oppmersomme på at det fra 1. januar 2021 vil komme nye krav til «kalven» (inngangen) i teiner som blir brukt i fisket etter leppefisk. - Vi mener at det er viktig at ungdommen er klar over at det er nye krav på trappene, slik at de ikke investerer i nytt utstyr i år som så må endres allerede til neste år, sier Ingebrigtsen.