Fiskeridirektøren endrer fra og med 28. september med øyeblikkelig virkning grensene for området på Helnes i Finnmark som er stengt for fiske etter sei med not.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område på Helnes i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 59,6 minutter Øst 26 grader 07,3 minutter

  2. Nord 71 grader 03,6 minutter Øst 26 grader 13,4 minutter

  3. Nord 71 grader 03,6 minutter Øst 26 grader 16,0 minutter

  4. Nord 71 grader 00,0 minutter Øst 26 grader 15,0 minutter

herfra videre til posisjon 1.