Jørn Krog har bred erfaring fra flere sektorer knyttet til fiskerinæringen og har de siste 12 årene vært departementsråd, det vil si leder for den administrative staben i Fiskeri- og kystdepartementet.

Forhandlingsleder

Krog har i en årrekke vært norsk forhandlingsleder i den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen og vært med å bygge opp en god dialog med russiske myndigheter.

Generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag sier Krog har gjort en stor jobb for å utvikle kontakten og samarbeidet med russerne, og også vært en viktig tilrettelegger for utviklingen i norsk fiskerinæring.

Leder av fiskarlaget

Skjervø sier han vil gi honnør og takk til departementsråden for denne innsatsen.

Jørn Krog har også bakgrunn fra Norges Fiskarlag. Han var ansatt i perioden fra 1977 til 1983, de fire siste årene var han også generalsekretær.

Jørn Krog begynner sin seks år lange åremålsperiode som fylkesmann i Sør-Trøndelag ut på høsten.