I fjor kunne Øksnes stråle seg i glansen av å være Norges største torskekommune. I år befester torskekommunen sin posisjon, melder Vesterålen Online.

Mellom januar og slutten av april i år er det landet 25.289 tonn rund torsk i Øksnes, mot 18.402 tonn i fjor. Måsøy og Røst som er andre og tredje største torskekommuner i årets skreisesong, må se seg knust med sine 18.661 og 17.336 tonn landet skrei i 2013.

De lave torskeprisene i vinter har satt sitt preg på fangstverdiene. Selv om det er fisket et betydelig større kvantum i årets skreisesong, viser tallene fra Norges Råfisklag at førstehåndsverdien av de ilandførte torskefangstene i år er mindre enn i 2012. Førstehåndsverdien på det rekordstore kvantumet av Øksnes-skrei var i år på 181,6 millioner kroner, noe som er rundt fire millioner kroner mindre enn i fjor.

- Vi har befestet oss som en av de betydeligste fiskerikommunene i Norge, og Vesterålen som en av de største fiskeriregionene. Dette er god markedsføring av kommunen, sier ordfører Jørn Martinussen til Øksnesavisa.

I Andøy var det per uke 17 levert 11.870 tonn skrei, i Bø 4719 tonn.