Mer enn 4 500 mennesker har denne uken vært samlet under den internasjonale konferansen i St.Petersburg i Russland for å drøfte bærekraftig utvikling i Arktis. Norges Fiskarlag stilte med tre representanter på den internasjonale konferansen.

Peker ut kursen

Onsdag formiddag inledet Kjell Ingebrigtsen under en sesjon med tema knyttet til utvikling og bærekraft for fiskeriene.

Han fokuserte på forskning, ansvarlige kvoter og håndhevelseav fiskeressursene.

– Vi må ta vare på miljøet i det arktiske havet. Her er klimaendringer en ny forutsetning, men også marin forsøpling er en utfordring i framtida. Her har vi alle et ansvar, sa han til forsamlingen og de andre deltagerne, som blant andre bestod av statssekretær Roy Angelvik fra Nærings- og fiskeridepartementet.

I panelet var russerne representert med toppledelsen i departementet, skriver fiskarlaget på sin nettside.

Avslutningsvis viste Ingebrigtsen også til de nye utfordringene som miljøsertifisering representerer. Er dette framskritt eller er det feil fokus for framtida, spurte han med henvisning til de stadig utvidede kravene til hva som skal til for bli sertifisert.

Viktig arena

Norges Fiskarlag har et tett samarbeid med russiske fiskeriorganisasjoner og deltar også som rådgivere under fiskeriforhandlingene i den norsk-russiske fiskerikommisjonen.

– Vi har tett kontakt med våre egne myndigheter, og vi opplever også at det er en god dialog med både kolleger og myndighetene i Russland. Dette er derfor en viktig arena å delta på, og vi opplever at det er av stor betydning at vi representerer våre medlemmers interesse på denne typen arenaer, sier lederen i Fiskarlaget.

Kjell Ingebrigtsen sier det også var interessant å få med seg deler av gårsdagens møte mellom den russiske presidenten og vår egen statsminister under Arctic forum (bildet under).

– At Vladimir Putin og Erna Solberg møtes har stor betydning for relasjonen mellom våre to land, også når det gjelder samarbeidet om fiskeriressursene.

Arktis på dagsorden

«Arctic forum» holdes for femte gang og har utviklet seg til å bli et internasjonalt toppmøte, både politisk og med deltagelse fra organisasjoner, forskningsmiljøer og næringsliv.

Norges Fiskarlag deltok med leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Otto Gregussen, samt prosjektleder Marit Hiim Haugseth i Fiskarlagets Russlandsprosjekt. Årets tema var muligheter i havet, med kystutvikling, det åpne havet og bærekraftig utvikling som hovedtema.

Fra norsk side deltok regjeringen med to representanter. I tillegg til statsminister Erna Solberg var også utenriksminister Ine Eriksen Søreide på plass i St.Petersburg.