Norges kvote i 2017 utgjør 432 870 tonn, neste år er den på 257 412 tonn. Den famøse regnefeilen gjør dessuten at kvoterådet for inneværende år er redusert tilsvarende, noe som på papiret gir enormt overfiske. Også det kan på sikt få konsekvenser.

For åpen gruppe, som er mest problematisk reguleringsmessig, blir gruppekvota redusert fra 4000 tonn til 2640 tonn. Foreløpig står det romslige 2500 tonn igjen av inneværende års kvote, men mye av den blir trolig tatt når silda nå kommer helt inn til kysten og gjør seg tilgjengelig for fiskere med landnot.

Kvota ble økt fra 2000 til 4000 tonn i år, for å unngå kappfiske tidlig på året. Den åpne sildekvota fungerer som en kjærkommen bonus for de minste på slutten av året, men i år er prisene lave og interessen kanskje deretter.

- Det er ikke mulig å foreta en evaluering av årets reguleringsmodell i åpen gruppe da høstens fiske ennå ikke er kommet i gang, skriver fiskeridirektør Liv Holmefjord i saksdokumentene til reguleringsmøtet, som akkurat nå pågår i Bergen.