Dette krever Fiskarlaget og Kystfiskarlaget i et felles brev.

Brevet er en felles henvendelse fra Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag og er sendt til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

«Det vises til gjeldende frist for innlemmelse av fartøy mellom 10-11 meter i VMS/ERS-ordningen er satt til 1. april 2023, jfr. forskriftsendring av 22.12.2022.

Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag har tidligere bedt om at innlemmelse av fartøyene mellom 10-11 meter måtte utsettes inntil videre, og i et møte med statsråd Skjæran 12. desember 2022 signaliserte Fiskarlaget at fristen måtte settes til tidligst 1. juli 2023.

Flåten er nå midt inne i en svært travel vinterfiskesesong, som har vært preget av mye dårlig vær og landligge for den mindre flåten. Vi har i flere runder fremmet konkrete forslag til forenklinger/justeringer i meldingsregimet (ERS) for den mindre flåten. Vi legger derfor til grunn at myndighetene vil foreta justeringer i meldingsregelverket, men konstaterer at det foreløpig ikke foreligger noen avklaringer i dette spørsmålet.

Fiskerne registrerte for øvrig det ble som ble sagt fra statsrådens side under Sjømatpulsen 26.1.2023 angående utsettelse, slik at en avklaring absolutt bør skje raskest mulig for å unngå misforståelser/feiloppfatninger.

Vi registrerer også at Fiskeridirektoratet har invitert til et brukerforum-møte om utvidelse av kravene til rapportering for flåten under 15 meter den 16. mars i forbindelse med Lofotfishing.

Fristen 1. april 2023 nærmer seg, og Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag krever at Nærings- og fiskeridepartementet snarest utsetter fristen for gruppen mellom 10-11 meter. Dette må kommuniseres ut til næringen så snart som mulig.»