- Norges Kystfiskarlag mottar for tiden flere henvendelser fra engasjerte kystfiskemiljø om hvordan man går frem for å danne et lokal- eller regionslag under paraplyen Norges Kystfiskarlag. På denne bakgrunn har vi derfor utarbeidet et skriv som kan brukes som mal for fremgangsmåte, og som minimumskrav som bør være oppfylt, skriver laget på sin nettside der de har listet opp framgangsmåten.

Årsaken til interessen, skyldes uroen i Norges Fiskarlag. Mange profilerte fiskarlagsledere har utrykket stor skepsis til utviklingen i moderorganisasjonen og frykter at de små vil miste sin innflytelse i organisasjonen. Det har fått mange til nå å vurdere utmelding til fordel for Norges Kystfiskarlag. Flere lokallagsledere i har uttalt til Kyst og Fjord at kystfiskarlaget er et reelt alternativ, dersom Norges Fiskarlag ikke endrer sin utvikling.