- I 2011 økte vi utvinningsgraden med mer enn volumene til Skrugard- og Havis-funnene tilsammen, sier Statoils Margareth Øvrum.

Norsk oljeindustri er blant de beste i verden til å få ut mest olje og gass fra reservoarer, fortalte konserndirektør Margareth Øvrum på Offshore Strategikonferansen denne uka, melder dn.no.

Men fortsatt er det slik at når oljeselskapene konkluderer med at et felt er tomt og stenger ned produksjonen, så etterlater de større olje- og gassvolumer enn de har produsert på feltet.

I Norge er utvinningsgraden nemlig i snitt 46 prosent. På verdensbasis er den kun 22 prosent, sa Margareth Øvrum. Å arbeide frem teknologi og teknikker for å klare å øke utvinningsgraden, eller - som Øvrum kaller det - å modne olje- og gassfeltene, er like viktig som å gjøre nye funn, påpeker hun.

- I 2011 modnet vi mer volumer enn Skrugard- og Havis-funnene tilsammen, sier Øvrum. Hun sier at Statoil derfor satser mer på økt utvinning fremover.

- Rundt 50 prosent av forskningsaktiviteten vår går innenfor økt utvinningsarbeidet. Hver dag går det 2.000 mennesker på jobb i Statoil som har det eneste for øye å øke Statoils utvinning.

Hun trekker frem to av Statoils prosjekter på Troll og havbunnskompresjon på Åsgard-feltet. Statoil er i ferd med å investere tilsammen 26 milliarder kroner i de to feltene og regner med å få ut 350 millioner fat oljeekvivalenter ekstra.

- Denne satsingen ønsker vi øke fremover.