Når det kommer til turistfiske er det en eneste ting Kåre Ludvigsen er fornøyd med, og det er at storsamfunnet omsider er i ferd med å få opp øynene for det som skjer langs kysten.

- Det her har jo vi hevda i 20 år, men vi har jo vært trødd ned i skiten når vi har åpna kjeften. Men nå begynner det å bli så dokumentert at det går an å si noe om omfanget. Selv om det sikkert handler om mye større kvantum enn det som blir registrert, sier Ludvigsen.

Han tenker da både på registreringen av fiskeuttaket og den smuglerfisken som blir tatt i tollen.

- Dette har et omfang som gjør at neste gang havforskerne skal gjøre en vurdering av kysttorsken, så er jeg redd den blir rødlista også i nord. Det vil få store konsekvenser for aktiviteten langs kysten, og det vil nok også gi oss problemer med å selge Barentshav-torsken, frykter Ludvigsen.

Må slå i bordet

Ludvigsen mener organisasjonene fremstår alt for passive.

- Jeg har sett et fiskarlag i Nordland som kom med klare uttalelser, og krevde at turistene ikke skulle føre ut fisk i det hele tatt. Ut over det blir det for runde og ulne uttalelser fra organisasjonene, mener Ludvigsen, med både Norges Fiskarlag og Kystfiskarlaget i tankene.

- De burde slått skikkelig i bordet for lenge siden. Jeg mener det nå må kreves at organisasjonene setter dette opp som sak nummer én på sine kommende årsmøter. Dette må vi ta skikkelig tak i, sier Ludvigsen, som i dag er æresmedlem i Norges Fiskarlag etter mange års tjeneste for laget.

Vil ikke knekke dem

- Hva er løsningen, da slik du ser det?

- Det må settes av ei kvote til dette fisket som fordeles på anleggene, og at det gjennomføres en skikkelig kontroll. Jeg vil ikke si noe om hvor stor kvota skal være, men det må være kontroll med det som skjer. Det må være slik at myndighetene vet at nå er den og den båten der og der, med tillatelse til å fiske, sånn at man kan drive en effektiv kontroll.

- Og fiskecampene må få ansvar for det som skjer ved deres anlegg. Når gjestene deres blir tatt på grensa med for mye fisk må det blø for bedriften de har fiska hos.

- Men er ikke dette også ei god næring å leve av langs kysten?

- Ja, jeg vil ikke knekke dem. Men virksomheten må inn i et regelverk og skje på en ordentlig måte, sier Kåre Ludvigsen.