Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Selskapet rapporterte mandag om hull i nøter i to merder på lokaliteten Alida i Voldsfjorden på Sunnmøre. Skadene ble oppdaget ved en notinspeksjon etter tips om fanget rømt oppdrettstorsk i området.

Omfanget av rømminga er ikke klarlagt. Størrelsen på fisken i de aktuelle merdene er på om lag 500-600 gram. Fiskeridirektoratet følger opp saken.

- Tips vil være til hjelp for vår vurdering av omfang og spredningen på den rømte torsken, heter det fra Fiskeridirektoratet.