Bakgrunnen er at fiskeriminister Per Sandberg på Arctic Frontiers i Tromsø i begynnelsen av uka sa at han ønsker seg femdobling av norsk oppdrett.

- Å femdoble norsk oppdrett nå er en femdobling av miljøproblemene næringa fører med seg. Oppdrettsnæringa har enorme problemer med lus, rømming, kjemikaliebruk, fôr og forurensing i dag. Vi må løse problemene før vi kan tillate vekst, sier Anna Olerud, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

- Det er mulig å finne gode løsninger, som rømningssikre anlegg, redusert biomasse, snutemerking og leppefisk. sier Olerud, som kaller Sandbergs ytring for «reinspikka tøv».

For ordens skyld; da Sandberg møtte fiskerinæringa i Trondheim i forrige uke, gjorde han det klart at veksten i oppdrettsnæringa ikke kan fortsette før luseproblemene er løst (red anm.).

Organisasjonen mener også Sandberg tar feil når han sier at norsk havbruk har en sentral rolle for å skaffe mat til verdens økende befolkning.

- Ikke tro på Sandberg når han sier at norsk luksuslaks er mat til verdens fattige. For å fôre norsk oppdrettslaks brukes fisk som kunne vært brukt som menneskemat. Da går energi og ressurser tapt på vei gjennom næringskjeden, istedenfor å mette sultne mager, påpeker Olerud.