De siste omsetningstallene fra Norges Råfisklag viser at det mandag morgen var omsatt fisk og skalldyr til en førstehåndsverdi av 5,69 milliarder kroner i råfisklagets distrikt.

Klarte å svelge unna

For de fleste er det imidlertid slutt på årets torskefiskeri – som først og fremst har sørget for rekordtallene. Men for de som fortsatt har torsk å fangste på er forholdene fortsatt gode – spesielt utenfor Finnmark.

Til tross for et eventyrlig fiske med store kvanta levert over en kort periode har markedet klart å svelge unna. Den siste eksportstatistikken som Norges Sjømatråd presenterte sist uke, viser at markedet ikke har problemer med å håndtere mye fisk på kort tid.

Økning for de fleste produkter

Ved utgangen av april var det eksportert torskeprodukter for mer enn 4,1 milliarder kroner. Bortsett fra klippfisk har alle andre produktgrupper økt betraktelig i løpet av året. Ferske I årets fire første måneder ble det eksportert ferske torskeprodukter for 1,4 milliarder som er en økning på 20 prosent. Frosne torskeprodukter opplevde enda større økning og endte på 925 millioner kroner som var opp hele 54 prosent.

Saltfisken endte på sin side med et eksportresultat på 695 prosent som var en økning på 16 prosent, mens klippfisk av torsk opplevde en nedgang på ni prosent, med et resultat på 1,1 milliarder kroner i perioden.