Oppgaven består av to publikasjoner basert på mageanalyser fra 45 håkjerringer med vekter på opptil 700 kg. I oppgaven fremkommer det sterke indikasjoner på at håkjerringer er aktive predatorer på sel og at de dermed utgjør en betydelig dødsårsak hos sel.

45 håkjerringer

Lisa-Marie Leclerc masteroppgave består av to publikasjoner basert på mageanalyser fra 45 håkjerringer.

Håkjerring, Somniosus microcephalus, er en dypvannshai som kan bli inntil 7 m lang. Den lever arktisk, helst på 200-600 meter dyp, melder Norsk Polarinstitutt på sine nettsider.

Mageinnhold

Undersøkelsene som Leclerc benytter viser at denne haiarten spiser mye sel. Hele 42.3 % av håkjerringmagene med innhold hadde sel i seg og i hovedsak ringsel. Det ble også funnet storkobbe og klappmyss i mageinnholdet, i tiillegg til mye fisk, og da særlig torsk, steinbit og hyse. Mange av fiskene var svelget hele med en steinbit på 8.6 kg og en torsk på 4.2 som de største. Masteroppgaven viser sterke indikasjoner på at håkjerringene utgjør en betydelig dødsårsak hos sel, noe som til nå har vært lite omtalt eller forsket på i marinbiologiske studier. I denne masteroppgaven er også det norske DNA-arkivet av fangstet vågehval blitt brukt for å vise at håkjerringene spiser av spekket som hvalfangerne kaster på havet i forbindelse med prosesseringen av skutte hval.

Håkjerringene i studien er samlet inn i Kongsfjorden på Svalbard.