Det japanske handelskonglomeratet byr 96 kroner per aksje, og Nærings- og fiskeridepartementet er innstilt på å selge, under visse vilkår. Laksegiganten er verdens tredje største på rød fisk.

Departementet forbeholder seg retten til i løpet av tilbudsperioden å selge aksjene til andre som måtte komme med et mer attraktivt tilbud enn Mitsubishi.

- Det er positivt at Cermaq er interessant for et betydelig internasjonalt industriselskap. Det bekrefter at norsk oppdrettsnæring har global synlighet, rekkevidde og anerkjennelse, sier næringsminister Monica Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet, som representerer staten som aksjeeier i Cermaq ASA, viser til dagens pressemeldinger fra henholdsvis Mitsubishi Corporation og Cermaq. Det fremgår at Mitsubishi Corporation gjennom sitt datterselskap MC Ocean Holdings Limited vil fremme et frivillig tilbud på alle aksjene i Cermaq ASA til en pris på 96 kroner per aksje, med en tilbudsperiode på minimum fire uker. Videre fremgår det at styret i Cermaq ASA anbefaler tilbudet. Staten eier 54 731 604 aksjer i Cermaq ASA, som tilsvarer 59,17 prosent av den utstedte aksjekapitalen.