Eksporten av saltfisk, hel og filet, kom på totalt 41,5 millioner kroner i september. Verdien økte med 9 millioner fra september i fjor, mens eksportert mengde endte på 1 710 tonn. Dette er en økning på 625 tonn, opp 58 prosent fra i fjor. Prisen ble redusert med 19 prosent.

Portugal var største marked for saltfisk og kjøpte for 14 millioner kroner. Dette er en økning på 2,9 millioner kroner fra september i fjor.