Vinterens nye minstepriser for fisk

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for fisk gjeldende for kommende vintersesong.

Resultatet er en økning i minsteprisene for kveite fanget med andre redskaper enn krok. Minsteprisene for kvitlange gjeninnføres, og det blir en oppgang for enkelte størrelser av lyr og lysing. Minsteprisene for hau (hoder) av torsk til konsum reduseres med kr 0,50 til ny minstepris kr 0,50 pr. kg.

Det ble også foretatt en justering i den dynamiske minsteprismodellen for torsk, hvor avstanden opp til den største vektklassen ble økt med kr 0,75 til 1,25 kr/kg.

Minsteprisene for torsk, hyse og sei var ellers ikke tema under dagens drøftelser og følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på www.rafisklaget.no. Detaljer om øvrige minstepriser framgår av samme oversikt.

Endringer i minsteprisene for fisk fra og med mandag 13. desember 2021:

Kveite, øvrige redskaper enn krok under 20 kg kr 54,00 (+ kr 6,00)

Kveite, øvrige redskaper enn krok 20-40 kg kr 49,00 (+ kr 6,00)

Kveite, øvrige redskaper enn krok 40-60 kg kr 42,00 (+ kr 2,00)

Kveite, øvrige redskaper enn krok over 60 kg kr 30,00 (+ kr 5,00)

Lyr over 2,0 kg kr 15,00 (+ kr 2,00)

Lyr 1,0-2,0 kg kr 12,00 (+ kr 1,00)

Lysing over 2,0 kg sløyd med hode kr 19,50 (+ kr 1,50)

Kvitlange over 2,0 kg kr 10,00 (tidligere fri pris)

Kvitlange 0,7-2,0 kg kr 8,00 (tidligere fri pris)

Rogn av kvitlange kr 13,50 (+ kr 4,50)

Hau (hoder) av torsk til konsum kr 0,50 (- kr 0,50)

Det vises til komplett prisliste som vil bli tilgjengelig på www.rafisklaget.no.