Direktefisket etter blåkveite for kystflåten under 28 meters største lengde starter mai 27. mai, melder fiskeridirektøre.. Fisket er som tidligere år delt inn i to perioder.

Det er i år avsatt 3 100 tonn til direktefisket etter blåkveite i første periode, og 1 600 tonn i andre periode.

Fisket i første periode starter 27. mai kl 00.00. Andre periode starter mandag 29. juli kl 00.00.

Det er ikke nødvendig å melde seg på til blåkveitefisket. På bakgrunn av for høye verdier av fremmedstoffer i blåkveite, ble to områder i Nordland stengt for fiske i 2012.

Disse forblir stengt i 2013 inntil ny informasjon foreligger.

- Vi minner om at fisket kan bli stoppet på kort varsel, avhengig av deltakelse og værforhold, melder fiskeridirektøren på Fiskeridirektoratets nettsider.