Næringsråd Arve Knutsen (KrF) er bekymret for rekrutteringen til fiskeriyrket. Nå vil han ha gjennomført en evaluering av rekrutteringskvoteordningen, melder Vesterålen Online.

- Nordland er det største fiskerifylket i landet. Det er bekymringsfullt at det er så lav rekruttering av yngre fiskebåteiere. Over halvparten av den mindre kystflåten med torskekvoter under15 metereies av fiskere godt over 50 år, og det forventes betydelige eierendringer av fiskerettigheter om relativt kort tid. Dette kan føre til at fartøyene selges ut av lokalsamfunnene, og at verdiskapingspotensialet basert på de lokale fiskeressursene ikke utnyttes. Konsekvensene kan på sikt føre til forvitring av fiskerimiljøer og bosetting i mange lokalsamfunn, tror Knutsen.

Han ber regjeringen om å iverksette evaluering av rekrutteringskvoteordningen.