– Klyngen skal bruke sin posisjon til å konkurrere, og til å arbeide fram tiltak og endringer på områder som er av betydning for klyngebedriftenes konkurransekraft. Tilrettelagt infrastruktur for transport av sjømat på vei er et slikt område, heter det ifølge Troms Folkeblad i et søknadsdokument, som er sendt til alle de fire Senja-kommunene.

Til sammen har sjømatklyngen søkt om 120.000 kroner til prosjektet.

Veier viktig

Ifølge Troms Folkeblad står veier og kommunikasjon sentralt i oppgavene det skal jobbes med. En tidsplan er satt i forhold til prosjektet. Ifølge denne skal det frem til 15. juni være beskrevet den generelle tilstanden og framkommeligheten på veiene, samt utpekt viktige flaskehalser. Innen 1. august skal det være analysert mulige tiltak, og innen 15. august skal tiltakene være satt opp i prioritert rekkefølge.

Bred sammensetning

Styret i Sjømatklynge Senja består av Tom Harru Klausen fra Stella Polaris, Marius Berntsen fra Botnhamn Sveis, Rita Karlsen fra Brødrene Karlsen, Trond Berntsen fra Oddvar Nes, Stig Tore Karlsen fra Nergård Senja, Ørjan Jensen fra Salmar Nord, Edel Elvevoll fra UiT Norges Arktiske Universitet, Randi Abrahamsen fra Innovasjon Norge og Elisabeth Blix Bakkelund fra Forskningsrådet.

Linda Lien fra Utviklingssenteret er leder for prosjektet.