Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Det skriver statssekretær Brage Baklien i Samferdselsdepartementet i en epost til Kyst og Fjord. Den kommer etter forrige ukes artikkel om planleggingskrisa, der fiskeriminister Per Sandberg trodde krisa kunne løses. Det gikk som kjent ikke.

- Konstruktiv dialog

Vi stilte spørsmål til departementet om det nå kommer endringer som gjør at Kystverket vil gjenoppta planleggingsvirksomheten, eller endringer som på andre måter gjør at planleggingsoppgavene blir ivaretatt fram til 2020?

- Vi legger vi opp til en mest mulig smidig overføring for alle involverte. Vi har en konstruktiv dialog med fylkene om dette, skriver Baklien, som viser til at det er Stortinget som har vedtatt overføringen av fiskerihavner til de nye regionene.

- Vil bidra

- Kystverket fullfører planleggingen for alle fiskerihavneprosjekter som skal gjennomføres i etatens regi, mens det er naturlig at fylkeskommunene overtar ansvaret for planleggingen av fiskerihavneprosjekter som skal prioriteres og gjennomføres i regional regi.

- Kystverket vil bidra gjennom å gi fylkeskommunene tilgang til etatens planleggingsmateriale. Dette betyr at fylkene ikke trenger å starte planleggingen fra bunnen av. Kystverket vil videre bistå med informasjonsmøter, og skal denne uken og neste uke møte de enkelte fylkene om veien videre, skriver han.