I styremøte i Pelagisk Forening i dag ble Riksrevisjonens rapport drøftet. Styrets vedtak ble presentert årsmøtet som sluttet seg fullt og helt til vedtaket. Riksrevisjonen publiserte 28.04.20 sin «Undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket». Her gir de Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet alvorlig kritikk i måten de har konsekvensutredet endringer i kvotesystemet på, både i for- og etterkant av gjennomføring. Riksrevisjonen mener videre at «… dette er særlig viktig når regelverket er komplekst, og når endringene kan ha konsekvenser som er vanskelige å reversere.» Rapporten bekrefter foreningens antakelser som har gitt grunn til bekymring i næringen. Vi har i en årrekke påpekt at fiskeripolitiske prinsipper stadig blir utfordret og fører til mindre aktivitet for flere kystsamfunn, samtidig som foreningen har advart mot danske tilstander hvor rettigheter har blitt konsentrert på færre hender og kystsamfunn lagt brakk. Når Riksrevisjonen, med sin tyngde, uttaler at konsekvenser ikke er blitt utredet godt nok i forkant av endringsforslag, og at det heller ikke er vurdert godt nok i etterkant hvordan endringer har påvirket fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene, må dette legge føringer for kommende behandling av kvotemeldingen. Forslagene i kvotemeldingen er vagt utredet og har flere spørsmål enn svar. Forslagene i kvotemeldingen vil også bidra til at nettopp fiskeripolitiske prinsipper utfordres ytterligere og at rettigheter konsentreres på færre hender og aktiviteten i fiskeriavhengige samfunn svekkes. Norsk fiskeriforvaltning er bygd opp stein på stein gjennom årtier. Forvaltningen og regelverket har blitt til og utviklet i skjæringspunktet mellom politiske målsettinger, næringsinteresser og, kanskje det viktigste av alt, hensynet til livet i havet. Med dette som bakgrunn ønsker Pelagisk Forening at kvotemeldingen nå legges vekk. Vi må utvikle fiskeriforvaltningen videre slik at vi oppnår de fiskeripolitiske målsetningene som er en fiskereid flåte som bidrar til sysselsetting og aktivitet langs kysten.I styremøte i Pelagisk Forening i dag ble Riksrevisjonens rapport drøftet. Styrets vedtak ble presentert årsmøtet som sluttet seg fullt og helt til vedtaket. Riksrevisjonen publiserte 28.04.20 sin «Undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket». Her gir de Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet alvorlig kritikk i måten de har konsekvensutredet endringer i kvotesystemet på, både i for- og etterkant av gjennomføring. Riksrevisjonen mener videre at «… dette er særlig viktig når regelverket er komplekst, og når endringene kan ha konsekvenser som er vanskelige å reversere.» Rapporten bekrefter foreningens antakelser som har gitt grunn til bekymring i næringen. Vi har i en årrekke påpekt at fiskeripolitiske prinsipper stadig blir utfordret og fører til mindre aktivitet for flere kystsamfunn, samtidig som foreningen har advart mot danske tilstander hvor rettigheter har blitt konsentrert på færre hender og kystsamfunn lagt brakk. Når Riksrevisjonen, med sin tyngde, uttaler at konsekvenser ikke er blitt utredet godt nok i forkant av endringsforslag, og at det heller ikke er vurdert godt nok i etterkant hvordan endringer har påvirket fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene, må dette legge føringer for kommende behandling av kvotemeldingen. Forslagene i kvotemeldingen er vagt utredet og har flere spørsmål enn svar. Forslagene i kvotemeldingen vil også bidra til at nettopp fiskeripolitiske prinsipper utfordres ytterligere og at rettigheter konsentreres på færre hender og aktiviteten i fiskeriavhengige samfunn svekkes. Norsk fiskeriforvaltning er bygd opp stein på stein gjennom årtier. Forvaltningen og regelverket har blitt til og utviklet i skjæringspunktet mellom politiske målsettinger, næringsinteresser og, kanskje det viktigste av alt, hensynet til livet i havet. Med dette som bakgrunn ønsker Pelagisk Forening at kvotemeldingen nå legges vekk. Vi må utvikle fiskeriforvaltningen videre slik at vi oppnår de fiskeripolitiske målsetningene som er en fiskereid flåte som bidrar til sysselsetting og aktivitet langs kysten.
I styremøte i Pelagisk Forening i dag ble Riksrevisjonens rapport drøftet. Styrets vedtak ble presentert årsmøtet som sluttet seg fullt og helt til vedtaket. Riksrevisjonen publiserte 28.04.20 sin «Undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket». Her gir de Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet alvorlig kritikk i måten de har konsekvensutredet endringer i kvotesystemet på, både i for- og etterkant av gjennomføring. Riksrevisjonen mener videre at «… dette er særlig viktig når regelverket er komplekst, og når endringene kan ha konsekvenser som er vanskelige å reversere.» Rapporten bekrefter foreningens antakelser som har gitt grunn til bekymring i næringen. Vi har i en årrekke påpekt at fiskeripolitiske prinsipper stadig blir utfordret og fører til mindre aktivitet for flere kystsamfunn, samtidig som foreningen har advart mot danske tilstander hvor rettigheter har blitt konsentrert på færre hender og kystsamfunn lagt brakk. Når Riksrevisjonen, med sin tyngde, uttaler at konsekvenser ikke er blitt utredet godt nok i forkant av endringsforslag, og at det heller ikke er vurdert godt nok i etterkant hvordan endringer har påvirket fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene, må dette legge føringer for kommende behandling av kvotemeldingen. Forslagene i kvotemeldingen er vagt utredet og har flere spørsmål enn svar. Forslagene i kvotemeldingen vil også bidra til at nettopp fiskeripolitiske prinsipper utfordres ytterligere og at rettigheter konsentreres på færre hender og aktiviteten i fiskeriavhengige samfunn svekkes. Norsk fiskeriforvaltning er bygd opp stein på stein gjennom årtier. Forvaltningen og regelverket har blitt til og utviklet i skjæringspunktet mellom politiske målsettinger, næringsinteresser og, kanskje det viktigste av alt, hensynet til livet i havet. Med dette som bakgrunn ønsker Pelagisk Forening at kvotemeldingen nå legges vekk. Vi må utvikle fiskeriforvaltningen videre slik at vi oppnår de fiskeripolitiske målsetningene som er en fiskereid flåte som bidrar til sysselsetting og aktivitet langs kysten.