- Verdiene på krabber fra dette området var greie. Men vi må dokumentere at vi ligger under grenseverdiene, sier Steen Evensen, som fikk inn de aller første krabbene inn på anlegget for tre uker siden.

- Det er tatt jevnlige prøver av individer herfra, i neste uke kommer dessuten Mattilsynet på besøk, for å dokumentere ytterligere, sier hun til Kyst og Fjord.

Også Nora Sjømat i Lødingen kjøper taskekrabbe for første gang i år, men det har ikke lyktes oss å få kommentar fra bedriften.