- Jeg er opptatt av samfunnsnyttig gjenbruk, og synes det er flott at molosteinen fra arbeidet med fjerningen av krysseren ”Murmansk” kan bidra til opprusting av havna i Breivikbotn, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Arbeidet med fjerningen av vraket etter den russiske krysseren ”Murmansk” i Hasvik kommune etterlater seg mye steinmasse. Det er ønskelig med samfunnsnyttig gjenbruk av steinmassene, og Fiskeri- og kystdepartementet foreslår derfor å bruke molosteinen til opprusting av havna i Breivikbotn, meldes det på fiskeridepartementets nettsider.