I morges startet lossinga av 285 tonn ferdig filet, før turen går til fiskefeltene igjen, men nå med landingssted Ålesund. Der blir den overlevert sine nye eiere og sendt rundt halve kloden til sitt nye bestemmelsessted; Kamtsjatka i Øst-Russland, 600-700 kilometer nordøst for Japan.

Den 17 år gamle tråleren skapte i sin tid politisk bråk fordi den kom «for tidlig», før fiskerimyndighetene hadde hevet maksgrensa fra 1200 bruttotonn for frysetrålere. Fartøyet på 1567 tonn var blant annet isforsterket og rederiet pekte på sikkerhet og komfort, uten at det hjalp noe særlig. Løsninga ble å flytte over konsesjonen fra rederiets eksisterende fabrikktråler, som deretter ble solgt.

Tråleren som skal erstatte «Andenesfisk 1» er under bygging i Tyrkia og kommer først til høsten. Fisket for tråleren har vært ekstremt godt siden nyttår, og store deler av kvota er allerede fisket opp.