Etter 11 år med prøvefiske ga Willy Olsen (59) fra Sortland opp taskekrabben og solgte alle teinene. Få måneder senere meldte Sommarøy Produksjonslag at de ville begynne å kjøpe krabbe. Da kjøpte han teiner på nytt.

Merkedag

Mandag ble en merkedag, den første dagen med organisert krabbekjøp i Vesterålen noensinne. En spent Willy Olsen gikk på havet med 100 krabbeteiner og 10,5 meter lange «Annie» og kom hjem med drøye 700 kilo krabber. Da hadde han ikke rukket den siste lenka, på grunn av krabben. Åtte kilo per teine er langt over det han kunne håpe på.

- Bestanden har vokst og vokst de siste årene. Nå håper jeg inderlig at flere får øynene opp for ressursen og at dette kan bli en seriøs attåtnæring for sjarkfiskerne i distriktet, sier Olsen til Kyst og Fjord.

- Jeg ønsker meg et miljø av fiskere som kan høste av hverandres erfaringer. Jeg gleder meg allerede til å se en ny type teiner som jeg vet er på vei til en kollega på Myre.

14 dager framskyndet

Krabbestarten i Vesterålen ble på kort varsel fremskyndet med to uker. Krabbesuget i markedet er sterkt, samtidig som fisket er labert i sør, og mottaksbedriften syntes det ikke var noe å vente på.

- Foreløpig er bare to fiskere kommet i gang, en i Eidsfjord og en i Bø, som begge må frakte fangstene til Myre med bil. Men vi regner med at flere kommer de neste dagene, også her på Myre, sier Lisa Steen Evensen, økonomisjef og «krabbeansvarlig» ved Sommarøy Produksjonslag.

Ekstra bein

Bedriften har i hele vinter vurdert og sondert mulighetene, i juni kom den endelige beslutninga om å starte «Krabbemottak Light» denne høsten, i samarbeid med Kvarøy Skalldyr i Lurøy. Håpet er at flere fiskere blir med neste år, der krabben kan produseres på Myre og bli et ekstra bein å stå på om høsten for bedriften, når det ellers er lite fisk som kommer på land.

les mer i papiravisa