Havressurs- og kystavdelinga har ansvar for saker knyttet til fiskeriene, havmiljøet og kystforvaltningen.

Landmark er 49 år og utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Han har lang og variert erfaring, og har til sammen vært ansatt i mer enn 13 år i Fiskeri- og kystdepartementet. Han har blant annet ledet Seksjon for juss og økonomi i Havressurs- og kystavdelingen siden 2008, og vært konstituert ekspedisjonssjef i samme avdeling siden 14. januar i år.

Vidar Landmark har også arbeidet i Justisdepartementet, hos Sivilombudsmannen, og to år i et advokatfirma.