Etter flere år med Bodø som møteby gjorde Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond FHF en ny vri i år, og la konferansen til hovedstaden i tørrfiskrike nummer 1. Det dro deltakelsen opp fra et allerede høyt antall på 120 deltakere i fjor, til 154 påmeldte deltakere i år.

Foruten tilvirkerne selv, samler årets konferanse eksportører, foredlingsbedrifter, konsulenter, finansfolk, studenter og alle som måtte ha interesse for det tørre gullet fra nord.

Regjeringen er representert ved statssekretær Veronica Pedersen, som holdt et innlegg om rammebetingelser og eksportmarkedet. Videre utover dagen blir det orienteringer om status for ulike tørrfisksatsinger, samt fremlegging av resultatene fra et forskningsprosjekt som har sett på holdbarhetsproblemer. Forsamlingen får også høre siste nytt om solcellekjøling i Afrika og sporing av tørrfisk ved bruk av nanoteknologi. Noe for enhver, med andre ord.