- Lakseeksporten til Kina har så langt i 2020 startet med en rekorduke i uke 3 i forbindelse med kinesisk nyttårsfeiring. Etter årets første seks uker var volumnedgangen av norsk lakseeksport til Kina på 31 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det største fallet har vært i løpet av de siste tre ukene. Målt i verdi har nedgangen imidlertid vært lavere, 1 prosent, som følge av høye priser på starten av året, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.

Påvirker hverdagen

Etter kinesisk nyttår har innbyggerne i Kina blitt oppfordret til å holde seg hjemme. Dette innvirker naturlig nok både på kinesernes dagligliv og konsumvaner, så vel som bearbeidingsinstustrien i Kina.

Mens Kina tradisjonelt har vært og fortsatt er et stort marked for bearbeiding av sjømat som blir solgt videre til andre markeder, ser vi et økende konsum av norsk sjømat i Kina. For eksempel går norsk eksport av fersk laks til Kina til konsum i Kina.

Eksportstatistikken viser en markant nedgang for fersk laks til Kina på 31 prosent så langt i år.

Kina er et viktig marked

Kina er et viktig marked for norske sjømateksportører. I 2019 eksporterte Norge 168 000 tonn sjømat for 5,2 milliarder kroner til Kina. Målt i volum var det i all hovedsak fryst makrell (47 000 tonn), fryst torsk (30 000 tonn), fersk laks (23 500 tonn), fryst hyse (20 000 tonn), fryst blåkveite (12 000 tonn) og skalldyr (670 tonn).

Målt i verdi ser bildet noe annerledes ut. I 2019 eksporterte Norge laks til Kina for 1,6 milliarder kroner, dette var i all hovedsak som fersk vare. Eksporten av torsk var på 1 milliard kroner, makrell 812 millioner, blåkveite 562 millioner og hyse 553 millioner.

Veksten til det kinesiske markedet var på 40 prosent fra 2018 til 2019, og Kina var både det største vekstmarkedet for sjømat totalt og for laks.

Norsk sjømateksport til Kina så langt i 2020

For januar måned var det en verdinedgang for all norsk sjømat til Kina på 18 prosent og en volumnedgang på 26 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

- Dette skyldes både en reduksjon i hvitfiskeksporten og redusert etterspørsel etter fersk laks og skalldyr. Reduksjonen i hvitfiskeksporten skyldes trolig mindre landinger av fryst fisk i sesongen og værforholdene i Nord-Norge, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.

Mesteparten av fersk laks til Kina konsumeres i food service. Som følge av utbruddet av Coronavirus har innbyggerne blitt oppfordret til å holde seg hjemme, og vi ser en betydelig nedgang i etterspørselen hittil i år.

Det er verdt å merke seg at en endret hverdag for kinesiske forbrukere de siste ukene blant annet har ført til økt salg av dagligvarer og sjømatprodukter på nett.

- Importører og distributører i Kina melder denne uken at for fryste sjømatprodukter går handelen mer eller mindre som normalt. Videre pekes det på at det vil bli utfordringer knyttet til innenlands transport og logistikk. Shanghai havn meldte torsdag om fulle fryselager og det oppfordres til at varene sendes til andre havner. For fryst fisk er det Qingdao som er den viktigste havnen. Her meldes det om at det går mer eller mindre som normalt, sier Braathen.

Grafikk: Norges Sjømatråd

Konsekvenser av Coronavirus-utbruddet

Norsk eksport av fersk laks totalt hittil i år viser en nedgang i volumet på 5 prosent, mens verdien har økt med 12 prosent.

- Som følge av lavere eksport av fersk laks til Kina, er det mer tilgjengelig laks for andre markeder, som for eksempel USA, Sør-Korea og Taiwan, som igjen fører til en reduksjon i pris. Til tross for dette er prisen over 20 prosent høyere hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor, sier sjømatanalytiker Paul Aandahl i Sjømatrådet.

– Den største priseffekten vil vi se på kort sikt. På lang sikt vil etterspørselsveksten globalt overstige den midlertidige negative effekten, sier Aandahl.

– Det er ennå for tidlig å si hvor lenge situasjonen vil vare, men når slike ekstraordinærere hendelser oppstår snur markedet seg ofte raskt så snart situasjonen igjen er normalisert. Det er derfor viktig å være klar når etterspørselen igjen øker, sier Braathen.

Sjømatrådets kontor i Shanghai

Sjømatrådets tre ansatte ved kontoret i Shanghai, har i tråd med lokale anbefalinger de siste ukene forlenget ferie og driftet kontoret hjemmefra. Sjømatrådets fiskeriutsending har jobbet fra hovedkontoret i Tromsø de siste ukene og reiser tilbake til Shanghai i løpet av helgen og er tilbake på kontoret i Shanghai fra mandag.