- Da jeg høsten 2013 ble forespurt om i sitte i fjordfiskenemda som medlem av Nordland fylkeskommune var jeg av den oppfatning at det arbeidet som skulle skje i nemda var i hovedsak arbeid med fjordlinjene, tilleggskvantum og bruk av fjorder med særlig hensyn til samisk bruk, skriver Steffensen i en pressemelding,

Men etter hvert ble jobben mer omfattende enn ha hadde forutsett

Har ikke tid

- Nemda har brukt en del tid nå i oppstart fasen til å finne sin plass og å avklare sine gjøremål opp mot sin oppdragsgiver. Når vi nå begynner å finne hva som nemda ønsker å gjøre ser jeg det slik at det kommer til å bli arbeidskrevende og ta veldig mye av min tid. Fiskeripolitikken i dag er omfattende med stadig nye høringer, lover og regler. Dette er ting som skal vurderes av nemda om det rammer fjordfiskere og er mer omfattende enn jeg så for meg. Jeg har en jobb som tar mye tid, har en del andre verv og familieforøkelse på gang som er en medvirkende årsak til min fratredelse.

Vil stanse rykter

Steffensen skriver i pressemeldingen at han føler for å presisere årsaken til sin uttreden etter at Kyst og Fjord skrev om saken, for å unngå rykter. Samtidig ønsker han medlemmene lykke til i det videre arbeidet nemda skal gjøre.