Forrige ukes omsetningstakt beskrives som normal for årstiden, med innslag av dårlig vær som la en demper på aktiviteten. Det ga seg blant annet utslag i reduserte landinger av kongekrabbe, men her har de fleste båtene også nådd kvotetaket.

Det har vært reduksjon også for seinot, som nærmer seg totalkvota, der også Fiskeridirektoratet har stoppet fisket på maksimalkvota fra mandag. Fisketakten etter taskekrabbe og leppefisk har vært brukbar, men reduksjon sammenlignet med ukene før. Det var også beskjeden omsetning av frossenfisk og reker rent generelt.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 38 nådde 159,9 millioner kroner, hvorav landinger av fra utenlandske båter utgjorde 58,8 millioner kroner.

Med omsetningen i forrige uke i hus, er årsomsetningen i Råfisklaget kommet opp i 10,1 milliarder kroner, som er tilnærmet 900 millioner kroner mer enn til samme tid i fjor. Omsetningen for norske båter er økt fra 7,580 milliarder kroner til 8,190 milliarder kroner, det vil si rundt 600 millioner kroner, fremgår det av Råfisklagets rapport «Fisknytt».