Norges Råfisklag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) starter i morgentimene tirsdag forhandlinger om nye minstepriser. Fra begge sider regner man med at det blir en prisjustering.

Økende markedspriser

Mesteparten av torskekvoten er tatt på rekordtid uten at det har svekket markedsprisene. Det forteller om et betalingsdyktig marked som betyr økte minstepriser.

Fortsatt vil det være noen svingninger i ferskmarkedet utover mai. Men normalt vil markedsprisene øke de neste månedene.

Samtidig har eksportørene vært overrasket over hvor glatt markedet har vært under vinterfisket - til tross for at store mengder fisk er omsatt i rekordtempo.

Derfor vil råfisklaget ikke møte noen spesiell uvilje mot økte minstepriser. Sannsynligvis vil torskeprisene i snitt øke med 1,50 per kilo. Det vil si rundt 10 prosent.