Den femte Norsk – Russiske Pomor fiskerikonferansen arrangeres i auditoriet i Vardø videregående skole, fredag 30. juli, klokken 1200 – 1600. Konferansen samhandler interaktivt

med russiske konferansedeltakere i Arkhangelsk.

Årets konferanse behandle historiske emner, som norsk fiske i det som i dag er russiske områder, og russisk pomorers fiske ut fra Finnmark, samt sentral pomorhistorie fra Kiberg. I

tillegg behandles både norsk og russisk selfangst i Østisen fra antikken frem til våre dager, og hvordan fiskeri og selfangst har vært behandlet i barentsamarbeidet de siste 30 år.

– Arrangementet er åpent for alle interesserte. Russiske foredrag simultantolkes til norsk, opplyser arrangøren.