- Jeg er 28 år og den andre her om bord er 27 år, sier skipper og reder Andreas Olsen fra Helligvær i Bodø kommune. Den andre ombord er Chris Kvarsnes som blant annet har fartstid fra autolinefiske.

Mange unge

- Er det flere unge fiskere i Helligvær?

- Vi har et godt fiskermiljø i Helligvær. Her er ca. 15 båter på den størrelsen jeg har og det er forholdsvis mange unge fiskere, sier Andreas som har holdt på med egen fiskebåt siden han var 18 år gammel.

15 tonns sjøvær

Det var ingen som snakket om ungdom om bord da 12-metringen «Nordhav» hadde meldt inn 15 tonn skrei på tre lenker til Ramberg.

- Vi laster bare 10-12 tonn, så den fangsten tok vi til land i to sjøvær. Av hensyn til kvaliteten laster vi aldri båten helt opp. Da deler vi og andre fiskere opp i to sjøvær, sier Andreas Olsen.

To orkaner

Han karakteriserer årtes lofotsesong som temmelig krevende værmessig med to orkaner og noen stormer på yttersida.

- Men når været har lagt seg har det vært godt fiskeri. Vi er veldig godt fornøyd med sesongen, og vi har fått bedre betalt enn vi hadde kalkulert med på forhånd. Kjøperen på land har tydeligvis gjort jobben sin i markedet. Det har vært artig å være fisker i år, sier Andreas.

Han snakker om god pris samfengt og det fantastiske at fersk bløgget torsk leveres rund i land der sløyingen foregår på sløyelinje.

- Når man bare er to om bord har det alt å si at du kan levere fisken rund. Det betyr at vi får økt kapasitet, fisken står kortere tid på garnene, fisken kommer fortere på land, og vi kan holde ut i yrket i flere år, sier han.

Har to båter

I tillegg til Nordhav, eier han også 8-metringen «Telavåg». Medregnet refordeling for den minste båten og samfiskeordning, kan rederiet fiske 150 tonn torsk i år. 120 tonn er fisket og det gjenstår 30 tonn.

Sammen med to andre båter har han kaiplass hos Steinar Friis. Forøvrig er både faren og onkelen i Lofoten på skreifiske. Det skjer med juksa, for tiden ved Røst.

Autoline

- Hva gjør dere når kvoten er tatt?

- Da tar vi en velfortjent pust i bakken. Vi har jo familier vi vil ha litt tid samme med, sier Andreas.

Men helt stillstand blir det ikke. Han snakker om litt blandingsfiske heime pluss blåkveite til sommeren.

- Jeg har investert i autolineanlegg og det skal vi teste ut på blåkveitefiske. Vi satser også på et blandingsfiske etter brosme, lange, hyse og blåkveite med autoline, som et alternativ til et sviktende breiflabbfiske, sier Andreas Olsen.