Etter at fiskeripolitisk talskvinne i Senterpartiets stortingsgruppe, Irene Lange Nordahl, gikk ut og meldte at partiet ønsker kvotehandel også for de aller minste, vil denne gruppen sannsynligvis oppleve en opprivende strukturdebatt med harde fronter. Norges Kystfiskarlag har allerede meldt sin motstand - mens Norges Fiskarlag applauderer for Senterpartiet.

Overrasker

At det er senterpartiet som kommer med struktureringstiltaket overrasker mange.

– Vi blir nødt til å belyse situasjonen på nytt. Det har nemlig skjedd store endringer siden forrige stortingsmelding om strukturering i fiskeflåten ble laget, sier fiskeripolitisk talskvinne i Senterpartiets stortingsgruppe, Irene Lange Nordahl, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Gleder seg

Fiskarlagsleder Reidar Nilsen er strålende fornøyd med at Senterpartiet tar til orde for en ny stortingsmelding om strukturering i fiskeflåten.

– Dette er et veldig bra initiativ som jeg inderlig håper hun får resten av regjeringen med på, sier Nilsen til Avisenes Nyhetsbyrå.

Han tror en stortingsmelding er den eneste rette måten å få belyst utviklingen siden forrige melding om temaet i 2007.

– Man kan ellers nesten ikke diskutere saken på det nivået som enkelte har lagt seg på. Det handler om at næringsutøvere skal kunne ha et økonomisk grunnlag for drift, om kvalitet og jevne leveranser, samt at vi skal oppfylle regjeringens ambisjon om å være verdens beste sjømatnasjon, slår Nilsen fast.

Han mener fiskeflåten er for stor, og ikke minst mener han at dette går ut over sikkerheten.

– Folk omkommer alene på sjøen, og for den minste flåten er både sikkerhet og økonomi tilbakevendende tema, avrunder Nilsen.