Systemet for dynamisk minstepris gjør at prisene som oppnås både på kaia og i eksportmarkedet slår inn i prisgulvet. Gode tider gjør derfor at Råfisklaget nå legger på en femtiøring på hele prislista for sløyd og hodekappet fisk.

For eksempel vil det fra og med i dag koste minst kr 26,75 å kjøpe en torsk mellom 2,5 og 6 kilo i første hånd.

Også hysa får et lite påslag. Prisen øker med 25 øre per kilo, slik at for eksempel en snørefanget fisk over 0,8 kilo i dag koster 16 kroner kiloen i sløyd og hodekappet tilstand.

Seien dras opp 10 øre per kilo, slik at en fisk over 2,3 kilo vil koste kr. 10,10 per kilo sløyd og hodekappet.

Se fullstendig prisliste her.