- Vi registrerer lite sild på ekkolodd og sonar. Det er heller ikke mye av den i trålfangstene, sier Leif Nøttestad som er toktleder.

Det melder www.imr.no, som er Havforskingsinstituttets nettsider.

Nøttestad forteller at silda som har vært fanget med trål, er stort sett sommargytnde sild, som skal gyte i denne og den neste måneden.