Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Her var 5,2 tonn tatt på Varanger, 11,4 tonn på Laksefjorden, 11,7 tonn på Kvænangen/Reisafjorden og 4,2 tonn på Lyngen, og vel 6 tonn spredt på flere felt på Helgeland.