Bestanden av blåhval ser ut til å ta seg opp. Det er gladmeldinga fra hvalforskerne. Arten er fortsatt utryddingstruet, men den siste tiden er det observert et betydelig antall eksemplarer i Barentshavet, skriver Aftenposten.

Den moderne hvalfangsten desimerte forekomsten av verdens største dyr kraftig. I 1965 regnet forskerne blåhvalen som meget sjelden, og året etter ble den totalfredet av den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC.

I forrige uke observerte forskere fra Havforskningsinstituttet 25 eksemplarer i Barentshavet, 17 av dem på samme sted. I sommer har flere blåhval oppholdt seg ved Svalbard.

– Antall blåhval i nord øker. Det er en fantastisk nyhet og veldig spennende, sier seniorforsker Kit Kovacs ved Norsk Polarinstitutt.

De siste årene er det registrert mindre dyreplankton i Norskehavet. Det fører til at de store bardehvalartene trekker nordover der det er rikelig med slik føde. Professor Jørgen Berge ved Norges arktiske universitet sier at dette har sammenheng med at havområdet nord for Svalbard er isfritt.

– Havstrømmer presser næringsrikt vann opp på flere steder ved Svalbard. Inntil nylig var dette dekket av is, nå er det åpent farvann, sier Berge.